Taith gyfnewid i Péronnas yn FfraincAeth Blwyddyn 9 a 10 i Ffrainc am wythnos o Mawrth 13-17. Roedden nhw’n rhan o gynllun cadw’n iach, wedi ei ariannu’n rhannol gan y Lefèvre Trust. Wnaethon nhw gwrdd â’u ffrindiau llythyru, gwario amser yn y gwersi a chymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol cadw’n iach a bwyta’n iach. Profiad gwych i Mwy / More

Rownd gyn-derfynolCamodd tim Rygbi XIII Bl8 i'r rownd nesaf Pencampwriaeth Ysgolion Prydain wrth guro Castleford Academy o 32-22. Mwy / More

Rasio i'r Brig!Llongyfarchiadau i dim Fformiwla Un yr ysgol unwaith eto eleni. Cipiwyd y brif wobr am gyflwyno gan ddod yn ail yn y car cyflymaf a Phencampwriaeth Rhanbarthol y gystadleuaeth. Llongyfarchiadau Mawr ! Mwy / More

YstalywartsDaeth hud a lledrith thyfedd i Hogfera ar Ddydd Y Llyfr eleni ac roedd cyfeillion a gelynion Harri yn crwydro Platfform 9 3/4 !!! Mwy / More

Cynrychioli PrydainLlongyfarchiadau enfawr i Lewis Hemmings Bl 7 sy'n cynrychioli Prydain Fawr mewn cystadlaethau Cic-Baffio yn Croatia. Dyma dalent ifanc i'w wylio! Mwy / More

Adeiladu wedi cychwyn!Mae'r gwaith adeiladu (a dymchwel) ar gyfer Campws y De wedi dechrau yn barod! Aeth disgyblion Bl 5&6 o Rhosafan, Tyle'rYnn a Chastell-nedd i ymweld a'r safle a gweld y gwaithyn mynd rhagddo - cyffro mawr! Mwy / More

Ystalyfera yn Chicago!Perfformiadau gwych gan ddisgyblion Ystalyfera yn y Sioe Gerdd "Chicago" yn y Neuadd Gwyn. Diolch ir holl gast, cerddorion a staff fu'n cefnogi'r cynhyrchiad - y traddodiad gwych yn parhau! Mwy / More

Pencampwyr Cwpan y GweilchLlongyfarchiadau anferth i dim Rygbi Bl 11 ar guro Ysgol Brynteg yn rownd derfynol Cwpan y Gweilch ar gae y Gnoll yng Nghastell-nedd. Llongyfarchiadau i'r tim cyfan dan arweiniad eu Capten, Declan Thomas. Mwy / More

Cadair Eisteddfod 2016/17Llongyfarchiadau i Nia Havard ar gipio'r Gadair yn yr Eisteddfod eleni - a hynny mewn cystadleuaeth eithriadol o safonol. Mwy / More

Ysgol Gyfun

Ystalyfera

Croeso cynnes i wefan Ysgol Gyfun Gymraeg Ystalyfera!
Mae Ysgol Gyfun Ystalyfera yn falch o’i thraddodiad, sy’n ymestyn nôl dros 40 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw aeth ein cyn-fyfyrwyr ymlaen i lwyddo mewn ystod eang o feysydd, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae canlyniadau academaidd yr ysgol yn gyson dda, ac mae llwyddiant ein myfyrwyr ar y maes chwaraeon, ym myd y celfyddydau ac yn y meysydd galwedigaethol yn destun balchder.


Mwy o wybodaeth

Cymorth

Disgyblion


Mwy o wybodaeth
 
2016-17

2016-17

Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am ddyddiadau tymor ac unrhyw HMS ysgol. Am fwy o wybodaeth dilynwch y linc isod neu cysylltwch efo ni.
Darllen mwy...

Dyddiadau'r Tymor

Gallwch ddod o hyd i fanylion am ddyddiadau tymor ysgol yn hyd ac unrhyw ddiwrnodau HMS.
Darllen mwy...
Gemau a chanlyniadau

Gemau a chanlyniadau

Yn yr adron hon gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am weithgareddau Chwaraeon yr yn yr adran hon. Am fwy o wybodaeth cysylltwch efo ni.
Darllen mwy...

Chwaraeon

Yma gallwch ddod o hyd i fanylion am ddigwyddiadau a chanlyniadau timoedd chwaraeon yr ysgol.
Darllen mwy...

Wythnos 2 - 24/04/17

Manylion Cyswllt

Ysgol Gyfun Ystalyfera,
Heol Glanyrafon,
Ystalyfera,
Abertawe,
SA9 2JJ.

Ffôn: 01639 842129
Ffacs: 01639 845681

E-Bost: ygystalyfera@npted.org