Cynrychioli CymruCafodd dau fachgen Bl 11, Daniel Hiscocks a Dillon Caulfield eu galw i sgwad a thim dan16 Cymru ar gyfer gem yn erbyn Lloegr. Y traddodiad yn parhau... Mwy / More

Marchogaeth i GymruNewyddion gwych i Ffion Gibson ar gael ei dewis yn sgwad marchogaeth Cymru ar gyfer y tymor. Mwy / More

Tipyn o gamp!Coronodd Tim Rygbi Bl11 eu tymor olaf yn yr ysgol drwy gyrraedd y rownd derfynol cwpan Cymru 2017. Er colli'r gem hon yn erbyn Ysgol y Preseli, teg nodi llwyddiant arbennig y tim yn cyrraedd rownd derfynol y cwpan ym ml9 hefyd. Mae tymor nesaf y Tim XV 1af yn Mwy / More

Ysgoloriaeth GymraegLlongyfarchiadau i Iestyn Harries Bl13 ar ennill ysgoloriaeth Meddyliau Creadigol gan Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd gwerth £3,000. Mwy / More

Gwobr Goffa Dafydd RowlandsLlongyfarchiadau i enillwyr Gwobr Goffa Dafydd Rowlands, sef Meleri o Gwyr, Sion o Ystalyfera a Laura a Catrin o Fryn Tawe. Gwych iawn ! Mwy / More

Cyffro!Sylfeini Ysgol Gymraeg Bro Dur yn cael eu torri ar safle Sandfields, Port Talbot. Bydd y safle yn agor yn Medi 2018 i Bl 7&8 Mwy / More

Prosiect Ysgolion Josef HermanYn ddiweddar cafodd ddisgyblion Celf bl10 y cyfle i fod yn rhan o Brosiect Ysgolion Josef Herman 2017, sef cynllun ar y cyd rhwng Sefydliad Celf Josef Herman Cymru (JHAFC) a Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Pwrpas y prosiect oedd i’r disgyblion greu ymatebion personol i gasgliad y JHAFC, Mwy / More

Taith gyfnewid i Péronnas yn FfraincAeth Blwyddyn 9 a 10 i Ffrainc am wythnos o Mawrth 13-17. Roedden nhw’n rhan o gynllun cadw’n iach, wedi ei ariannu’n rhannol gan y Lefèvre Trust. Wnaethon nhw gwrdd â’u ffrindiau llythyru, gwario amser yn y gwersi a chymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol cadw’n iach a bwyta’n iach. Profiad gwych i Mwy / More

Rownd gyn-derfynolCamodd tim Rygbi XIII Bl8 i'r rownd nesaf Pencampwriaeth Ysgolion Prydain wrth guro Castleford Academy o 32-22. Mwy / More

Ysgol Gyfun

Ystalyfera

Croeso cynnes i wefan Ysgol Gyfun Gymraeg Ystalyfera!
Mae Ysgol Gyfun Ystalyfera yn falch o’i thraddodiad, sy’n ymestyn nôl dros 40 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw aeth ein cyn-fyfyrwyr ymlaen i lwyddo mewn ystod eang o feysydd, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae canlyniadau academaidd yr ysgol yn gyson dda, ac mae llwyddiant ein myfyrwyr ar y maes chwaraeon, ym myd y celfyddydau ac yn y meysydd galwedigaethol yn destun balchder.


Mwy o wybodaeth

Cymorth

Disgyblion


Mwy o wybodaeth
 
2016-17

2016-17

Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am ddyddiadau tymor ac unrhyw HMS ysgol. Am fwy o wybodaeth dilynwch y linc isod neu cysylltwch efo ni.
Darllen mwy...

Dyddiadau'r Tymor

Gallwch ddod o hyd i fanylion am ddyddiadau tymor ysgol yn hyd ac unrhyw ddiwrnodau HMS.
Darllen mwy...
Gemau a chanlyniadau

Gemau a chanlyniadau

Yn yr adron hon gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am weithgareddau Chwaraeon yr yn yr adran hon. Am fwy o wybodaeth cysylltwch efo ni.
Darllen mwy...

Chwaraeon

Yma gallwch ddod o hyd i fanylion am ddigwyddiadau a chanlyniadau timoedd chwaraeon yr ysgol.
Darllen mwy...

Wythnos 2 - 25/05/17

Cylchlythyr Diweddaraf

Manylion Cyswllt

Ysgol Gyfun Ystalyfera,
Heol Glanyrafon,
Ystalyfera,
Abertawe,
SA9 2JJ.

Ffôn: 01639 842129
Ffacs: 01639 845681

E-Bost: ygystalyfera@npted.org