Paul's PledgeYmweliad arbennig a chofiadwy iawn gan Paul Pugh o Rhydaman yn siarad a Bl12 am ei brofiad a'i ymroddiad anhygoel. Mwy / More

Bl6 yn blasu Ystalyfera -Bro DurDydd Agored Bl6 a dros 200 o blant yn mwynhau dydd o wersi yn eu hysgol newydd. Braf edrych mlan a cwrdd a ffrindiau newydd. Mwy / More

Ysgol Gymraeg Bro DurYmweliad gwych gyda'r safle adeiladu gan lysgenhadon adeiladu o Tyle'rYnn, Rhosafan a Chastell-nedd. Mae'r sylfeini ar fin cael eu cwblhau!   Mwy / More

Gŵyl Haf 2017 Cliciwch fan hyn am fanylion / trefniadau’r Ŵyl Haf am y 3 wythnos nesaf. Amserlen Blwydydn 7: Genllian Hywel Llywellyn Amserlen Blwydydn 8: Genllian Hywel Llywellyn Amserlen Blwydydn 9: Genllian Hywel Llywellyn Mwy / More

Pencampwyr Cwpan y GweilchLlwyddiant i dim rygbi datblygu Bl 9 yn curo Ysgol Pentrehafod 27-20 yn ngem derfynol Cwpan y Gweilch. Mwy / More

Ar y trac!Dyma lwyddiant eto i Shelby Wilsher gyda'i char rasio unigol ac wedi ymddangos bellach ar raglen Clwb S4C a trac rasio Castle Coombe. Ar wib o hyd Shelby!! Mwy / More

Cynrychioli CymruCafodd dau fachgen Bl 11, Daniel Hiscocks a Dillon Caulfield eu galw i sgwad a thim dan16 Cymru ar gyfer gem yn erbyn Lloegr. Y traddodiad yn parhau... Mwy / More

Marchogaeth i GymruNewyddion gwych i Ffion Gibson ar gael ei dewis yn sgwad marchogaeth Cymru ar gyfer y tymor. Mwy / More

Tipyn o gamp!Coronodd Tim Rygbi Bl11 eu tymor olaf yn yr ysgol drwy gyrraedd y rownd derfynol cwpan Cymru 2017. Er colli'r gem hon yn erbyn Ysgol y Preseli, teg nodi llwyddiant arbennig y tim yn cyrraedd rownd derfynol y cwpan ym ml9 hefyd. Mae tymor nesaf y Tim XV 1af yn Mwy / More

Ysgol Gyfun

Ystalyfera

Croeso cynnes i wefan Ysgol Gyfun Gymraeg Ystalyfera!
Mae Ysgol Gyfun Ystalyfera yn falch o’i thraddodiad, sy’n ymestyn nôl dros 40 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw aeth ein cyn-fyfyrwyr ymlaen i lwyddo mewn ystod eang o feysydd, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae canlyniadau academaidd yr ysgol yn gyson dda, ac mae llwyddiant ein myfyrwyr ar y maes chwaraeon, ym myd y celfyddydau ac yn y meysydd galwedigaethol yn destun balchder.


Mwy o wybodaeth

Cymorth

Disgyblion


Mwy o wybodaeth
 
2016-17

2016-17

Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am ddyddiadau tymor ac unrhyw HMS ysgol. Am fwy o wybodaeth dilynwch y linc isod neu cysylltwch efo ni.
Darllen mwy...

Dyddiadau'r Tymor

Gallwch ddod o hyd i fanylion am ddyddiadau tymor ysgol yn hyd ac unrhyw ddiwrnodau HMS.
Darllen mwy...
Gemau a chanlyniadau

Gemau a chanlyniadau

Yn yr adron hon gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am weithgareddau Chwaraeon yr yn yr adran hon. Am fwy o wybodaeth cysylltwch efo ni.
Darllen mwy...

Chwaraeon

Yma gallwch ddod o hyd i fanylion am ddigwyddiadau a chanlyniadau timoedd chwaraeon yr ysgol.
Darllen mwy...

Gwyliau - 24/07/17

Cylchlythyr Diweddaraf

Adroddiad Blynoddol

Adroddiad Blynyddol Corff Llywodraethol 2016-17

Manylion Cyswllt

Ysgol Gyfun Ystalyfera,
Heol Glanyrafon,
Ystalyfera,
Abertawe,
SA9 2JJ.

Ffôn: 01639 842129
Ffacs: 01639 845681

E-Bost: ygystalyfera@npted.org