CofioAr ddydd y cofio, cawsom gyfle eto i gofio y rhai sydd wedi eu heffeithio gan erchylltra rhyfel. Yn ystod y ddwy funud o dawelwch, adroddwyd enwau’r cyn-ddisgyblion a laddwyd yn y Rhyfel Mawr. Canwyd y corn gan Ffion France a gosodwyd y torch i gofio gan Tom Ware a Mwy / More

Taith CanadaGwych caeel gwobrwyo disgyblion y daith i Canada gyda chyn-ddisgyblion yr ysgol Dafydd Howells a Reuben Morgan-Williams a’r gwr gwadd Clive Rowlands - noson ardderchog iawn!   Mwy / More

Vive la FranceTaith gwych i Ffrainc i ymweld a’n ysgol bartner yn Wassigny yn rhan o gynllun cyfnewid Erasmws y Gymuned Ewropeaidd: Stade de France a Thwr Eiffel - Magnifique! Mwy / More

Bro Dur Medi 2018!Gwaith yn mynd rhagddo yn wych ar safle Ysgol Gymraeg Bro Dur. Cafodd ein llysgenhadon adeiladu o Fl7 a Bl6 o Gastell-nedd, Tyle’r Ynn a Rhisafan gyfle i grwydro’r safle a gweld y gwaith drostynt eu hunain. Gwych dros ben!   Mwy / More

Llwyddiant PrifysgolNewyddion gwych i Megan Hearne Bl13 ar gael ei dewis fel y Myfyriwr Gorau ar raglen Anelu'n Uchel Prifysgol Abertawe. Treuliodd Megan dair wythnks yn gweithio yng Ngwersyll Haf y Brigysgol yn astudio Seicoleg, Criminoleg a'r Gyfraith - gwych iaen Megan! Mwy / More

Cap Cymru dan17Llongyfarchiadau i Hayley Hoare yn Sgwad Tim Pel Droed dan17 Cymru ar gyfer Pencampwriaethau Ewrop yn Denmarc. Mwy / More

Triathlon i Gymro Ifanc!  Llongyfarchiadau fil i Finlay Catling Bl 8 wrth gynrychioli Cymru mewn Gwyl Triathlon yn Mallory Park. Llwyddiant arall i dalent ifanc! Mwy / More

Canlyniadau ArdderchogLlongyfarchiadau ar ganlyniadau ardderchog yn Haf 2017. Er fod gostyngiad yn sgil yr arholiadau craidd newydd, cafodd 82% o'r flwyddyn 5A*-C a 23% 5A*/A. Roedd nifer o unigolion wnaeth yn nodedig a dymunwn yn dda iddynt wrth iddynt ddechrau yn y Chweched, Coleg neu yrfaoedd. Mwy / More

Ysgol Gyfun

Ystalyfera

Croeso cynnes i wefan Ysgol Gyfun Gymraeg Ystalyfera!
Mae Ysgol Gyfun Ystalyfera yn falch o’i thraddodiad, sy’n ymestyn nôl dros 40 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw aeth ein cyn-fyfyrwyr ymlaen i lwyddo mewn ystod eang o feysydd, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae canlyniadau academaidd yr ysgol yn gyson dda, ac mae llwyddiant ein myfyrwyr ar y maes chwaraeon, ym myd y celfyddydau ac yn y meysydd galwedigaethol yn destun balchder.


Mwy o wybodaeth

Cymorth

Disgyblion


Mwy o wybodaeth
 
2016-17

2016-17

Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am ddyddiadau tymor ac unrhyw HMS ysgol. Am fwy o wybodaeth dilynwch y linc isod neu cysylltwch efo ni.
Darllen mwy...

Dyddiadau'r Tymor

Gallwch ddod o hyd i fanylion am ddyddiadau tymor ysgol yn hyd ac unrhyw ddiwrnodau HMS.
Darllen mwy...
Gemau a chanlyniadau

Gemau a chanlyniadau

Yn yr adron hon gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am weithgareddau Chwaraeon yr yn yr adran hon. Am fwy o wybodaeth cysylltwch efo ni.
Darllen mwy...

Chwaraeon

Yma gallwch ddod o hyd i fanylion am ddigwyddiadau a chanlyniadau timoedd chwaraeon yr ysgol.
Darllen mwy...

Wythnos 1 - 23/11/17

Adroddiad Blynoddol

Adroddiad Blynyddol Corff Llywodraethol 2016-17

Llythyron

  Manylion Cyswllt

  Ysgol Gyfun Ystalyfera,
  Heol Glanyrafon,
  Ystalyfera,
  Abertawe,
  SA9 2JJ.

  Ffôn: 01639 842129
  Ffacs: 01639 845681

  E-Bost: ygystalyfera@npted.org