Canlyniadau ArdderchogLlongyfarchiadau ar ganlyniadau ardderchog yn Haf 2017. Er fod gostyngiad yn sgil yr arholiadau craidd newydd, cafodd 82% o'r flwyddyn 5A*-C a 23% 5A*/A. Roedd nifer o unigolion wnaeth yn nodedig a dymunwn yn dda iddynt wrth iddynt ddechrau yn y Chweched, Coleg neu yrfaoedd. Mwy / More

Canlyniadau Safon UwchLlongyfarchiadau i Fl 13, 2017 am, ganlyniadau ysgubol unwaith eto gyda 35% o'r holl raddau yn A* ac A! Dyma ganlyniadau sy'n dangos ol gwaith called ac ymdrech a phob dymuniad da i fyfyrwyr at eu cam nesaf yn eu gyrfa neu addysg. Yn dathlu llwyddiant ardderchog roedd Asia Holie Mwy / More

Paul's PledgeYmweliad arbennig a chofiadwy iawn gan Paul Pugh o Rhydaman yn siarad a Bl12 am ei brofiad a'i ymroddiad anhygoel. Mwy / More

Bl6 yn blasu Ystalyfera -Bro DurDydd Agored Bl6 a dros 200 o blant yn mwynhau dydd o wersi yn eu hysgol newydd. Braf edrych mlan a cwrdd a ffrindiau newydd. Mwy / More

Ysgol Gymraeg Bro DurYmweliad gwych gyda'r safle adeiladu gan lysgenhadon adeiladu o Tyle'rYnn, Rhosafan a Chastell-nedd. Mae'r sylfeini ar fin cael eu cwblhau!   Mwy / More

Gŵyl Haf 2017 Cliciwch fan hyn am fanylion / trefniadau’r Ŵyl Haf am y 3 wythnos nesaf. Amserlen Blwydydn 7: Genllian Hywel Llywellyn Amserlen Blwydydn 8: Genllian Hywel Llywellyn Amserlen Blwydydn 9: Genllian Hywel Llywellyn Mwy / More

Pencampwyr Cwpan y GweilchLlwyddiant i dim rygbi datblygu Bl 9 yn curo Ysgol Pentrehafod 27-20 yn ngem derfynol Cwpan y Gweilch. Mwy / More

Ar y trac!Dyma lwyddiant eto i Shelby Wilsher gyda'i char rasio unigol ac wedi ymddangos bellach ar raglen Clwb S4C a trac rasio Castle Coombe. Ar wib o hyd Shelby!! Mwy / More

Ysgol Gyfun

Ystalyfera

Croeso cynnes i wefan Ysgol Gyfun Gymraeg Ystalyfera!
Mae Ysgol Gyfun Ystalyfera yn falch o’i thraddodiad, sy’n ymestyn nôl dros 40 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw aeth ein cyn-fyfyrwyr ymlaen i lwyddo mewn ystod eang o feysydd, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae canlyniadau academaidd yr ysgol yn gyson dda, ac mae llwyddiant ein myfyrwyr ar y maes chwaraeon, ym myd y celfyddydau ac yn y meysydd galwedigaethol yn destun balchder.


Mwy o wybodaeth

Cymorth

Disgyblion


Mwy o wybodaeth
 
2016-17

2016-17

Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am ddyddiadau tymor ac unrhyw HMS ysgol. Am fwy o wybodaeth dilynwch y linc isod neu cysylltwch efo ni.
Darllen mwy...

Dyddiadau'r Tymor

Gallwch ddod o hyd i fanylion am ddyddiadau tymor ysgol yn hyd ac unrhyw ddiwrnodau HMS.
Darllen mwy...
Gemau a chanlyniadau

Gemau a chanlyniadau

Yn yr adron hon gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am weithgareddau Chwaraeon yr yn yr adran hon. Am fwy o wybodaeth cysylltwch efo ni.
Darllen mwy...

Chwaraeon

Yma gallwch ddod o hyd i fanylion am ddigwyddiadau a chanlyniadau timoedd chwaraeon yr ysgol.
Darllen mwy...

Adroddiad Blynoddol

Adroddiad Blynyddol Corff Llywodraethol 2016-17

Manylion Cyswllt

Ysgol Gyfun Ystalyfera,
Heol Glanyrafon,
Ystalyfera,
Abertawe,
SA9 2JJ.

Ffôn: 01639 842129
Ffacs: 01639 845681

E-Bost: ygystalyfera@npted.org