Cadair Eisteddfod 2016/17Llongyfarchiadau i Nia Havard ar gipio'r Gadair yn yr Eisteddfod eleni - a hynny mewn cystadleuaeth eithriadol o safonol. Mwy / More

Tlws Saesneg 2016/17Enillydd y Tlws Saesneg yn yr Eisteddfod eleni oedd Manon Evans - llongyfarcgiadau enfawr mewn cystadleuaeth eithriadol dros ben! Mwy / More

GwahoddiadDewch i ymweld a Bloc Eirion Nos Lun 23ain o Ionawr 3:30-6pm. Croeso i bawb! Mwy / More

(English) Name the New South Campus Dilynwch y linc yma i weld rhestr fer ar gyfer enw Campws y De. Mwy o fanylion dilynwch y linc yma Mwy / More

Cymru dan15Llongyfarchiadau enfawr i Joel Colwill ar gael ei alw i sgwad pel droed dan 15 Cymru ym Mharc y Ddraig yn ddiweddar. Ardderchog Joel! Mwy / More

Bwyta’n iach a chadw’n iach!!Mae disgyblion Blwyddyn 9 yn cymryd rhan mewn cynllun cyfnewid gyda disgyblion ifanc o ysgol yn Wassigny yn Ffrainc. Bydd y disgyblion yn ymweld a’i gilydd yn ystod y flwyddyn nesaf. Cyfle gwych i ddefnyddio’i Ffrangeg a dysgu am arferion cadw’n iach yng ngwledydd ei gilydd. Mwy / More

Prif Swyddogion 2017Llongyfarchiadau i Brif Swyddogion 2017 Molly Williams a Tom Ware a'u dirprwyon Ffion Lowe, Angharad Davies, Osian Morris a Morley Jones. Pob dymuniad da i chi. Mwy / More

Ar Ras!Llongyfarchiadau i Shelby Wilsher Bl 12 ar basio ei phrofion fel gyrrwraig rasio safonol. Mae Shelby angen ei llongyfarch ar ennill y nawdd priodol a chymryd cam ardderchog tuag at ei nod terfynol - rasio'n broffesiynol! Mwy / More

Gwobr Dug CaeredinCafodd myfyrwyr Bl 11 dderbyn eu tystysgrifau Gwobr Efydd gan AS Castell-nedd Jeremy Miles yn Theatr y Dywysoges ym Mhort Talbot. Mwy / More

Ysgol Gyfun

Ystalyfera

Croeso cynnes i wefan Ysgol Gyfun Gymraeg Ystalyfera!
Mae Ysgol Gyfun Ystalyfera yn falch o’i thraddodiad, sy’n ymestyn nôl dros 40 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw aeth ein cyn-fyfyrwyr ymlaen i lwyddo mewn ystod eang o feysydd, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae canlyniadau academaidd yr ysgol yn gyson dda, ac mae llwyddiant ein myfyrwyr ar y maes chwaraeon, ym myd y celfyddydau ac yn y meysydd galwedigaethol yn destun balchder.


Mwy o wybodaeth

Cymorth

Disgyblion


Mwy o wybodaeth
 
2016-17

2016-17

Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am ddyddiadau tymor ac unrhyw HMS ysgol. Am fwy o wybodaeth dilynwch y linc isod neu cysylltwch efo ni.
Darllen mwy...

Dyddiadau'r Tymor

Gallwch ddod o hyd i fanylion am ddyddiadau tymor ysgol yn hyd ac unrhyw ddiwrnodau HMS.
Darllen mwy...
Gemau a chanlyniadau

Gemau a chanlyniadau

Yn yr adron hon gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am weithgareddau Chwaraeon yr yn yr adran hon. Am fwy o wybodaeth cysylltwch efo ni.
Darllen mwy...

Chwaraeon

Yma gallwch ddod o hyd i fanylion am ddigwyddiadau a chanlyniadau timoedd chwaraeon yr ysgol.
Darllen mwy...

Wythnos 2 - 28/02/17

Manylion Cyswllt

Ysgol Gyfun Ystalyfera,
Heol Glanyrafon,
Ystalyfera,
Abertawe,
SA9 2JJ.

Ffôn: 01639 842129
Ffacs: 01639 845681

E-Bost: ygystalyfera@npted.org