50fed CapLlongyfarchiadau enfawr is Ms Harries ar ei hanner canfed cap i Gymru yn erbyn Lloegr - ardderchog yn wir! Ysbrydoliaeth i bawb! Mwy / More

Dewisiadau TGAU / Chweched Dosbarth 2018  Cliciwch yma ar gyfer gwybodaeth ynglyn a dewisiadau TGAU Medi 2018.  Options prespectus is available yma. Cliciwch yma ar gyfer gwybodaeth ynglyn a dewisiadau Chweched Dosbarth Medi 2018. Mwy / More

Seremoni Wobrwyo TGAU a Safon UwchHyfryd gwobrwyo disgyblion ar eu llwyddiant yn eu harhiadau yn yr haf gyda’r Cwnsler Cyffredinol a nifer o wahoddedigion. Mr Lloyd Williams yn cyflwyno Gwobr Daearyddiaeth i Asia Hoile a Cyng Peter Rees yn cyflwyno gwobr llwyddiant Safon Uwch i Angharad Morgan. Llongyfarchiadau i bob disgybl ar eu canlyniadau! Mwy / More

Cap Criced CymruNewyddion gwych i Lowri Bendle Bl10 ar gael ei galw i dim Criced Merched Cymru dan15. Llongyfarchiadau enfawr i Lowri! Mwy / More

GwobrwyoHyfryd criesawu cyn ddisgybl, a chyn brif fachgen, AC Castell-nedd a’r Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles fel gwr gwadd yn ein seremoni gwobrwyo TGAU a Safon Uwch. Diolch i Molly Williams a Tom Ware am eu gwaith ardderchog fel Prif Swyddogion yn ystod 2017. Llongyfarchiadau fil i Harriet Horgan a Daniel Mwy / More

Pencampwyr Cwpan y GweilchLlongyfarchiadau i dim Bl9 ar fuddugoliaeth nodedig o bedair cais i un yn erbyn Brynteg yng ngem derfynol Cwpan y Gweilch. Dau gais yr un i Llien Morgan a Cian Abraham- perfformiad cyflawn yn wir!   Mwy / More

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda yn 2018Ysgol yn ail agor i bawb, Cynradd ac Uwchradd ar Dydd Mawrth 9 Ionawr 2018. Mwy / More

Mr XLlongyfarchiadau enfawr i ddisgyblion Bl7 ar gasglu nawdd ardderchog eto i Apel Mr X. Cafwyd gwasanaeth hyfryd lle cafodd y disgyblion gyfle i weld yr anrhegion a brynwyd i blant lleol. Mwy / More

Ar y llethrauParatoi allweddol ar y llethrau yn Penbre ar gyfer ein taith sgio i Awstria. Mwy / More

Ysgol Gyfun

Ystalyfera

Croeso cynnes i wefan Ysgol Gyfun Gymraeg Ystalyfera!
Mae Ysgol Gyfun Ystalyfera yn falch o’i thraddodiad, sy’n ymestyn nôl dros 40 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw aeth ein cyn-fyfyrwyr ymlaen i lwyddo mewn ystod eang o feysydd, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae canlyniadau academaidd yr ysgol yn gyson dda, ac mae llwyddiant ein myfyrwyr ar y maes chwaraeon, ym myd y celfyddydau ac yn y meysydd galwedigaethol yn destun balchder.


Mwy o wybodaeth

Cymorth

Disgyblion


Mwy o wybodaeth
 
2016-17

2016-17

Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am ddyddiadau tymor ac unrhyw HMS ysgol. Am fwy o wybodaeth dilynwch y linc isod neu cysylltwch efo ni.
Darllen mwy...

Dyddiadau'r Tymor

Gallwch ddod o hyd i fanylion am ddyddiadau tymor ysgol yn hyd ac unrhyw ddiwrnodau HMS.
Darllen mwy...
Gemau a chanlyniadau

Gemau a chanlyniadau

Yn yr adron hon gallwch ddod o hyd i fanylion pellach am weithgareddau Chwaraeon yr yn yr adran hon. Am fwy o wybodaeth cysylltwch efo ni.
Darllen mwy...

Chwaraeon

Yma gallwch ddod o hyd i fanylion am ddigwyddiadau a chanlyniadau timoedd chwaraeon yr ysgol.
Darllen mwy...

Gwyliau - 22/02/18

Adroddiad Blynoddol

Adroddiad Blynyddol Corff Llywodraethol 2016-17

Llythyron

  Manylion Cyswllt

  Ysgol Gyfun Ystalyfera,
  Heol Glanyrafon,
  Ystalyfera,
  Abertawe,
  SA9 2JJ.

  Ffôn: 01639 842129
  Ffacs: 01639 845681

  E-Bost: ygystalyfera@npted.org