Dyddiadau'r Tymor

Hydref 2014
01/09/14 - 24/10/14
03/11/14 - 19/12/14

Gwanwyn 2015
05/01/15 - 13/02/15
23/03/15 - 27/03/15

Haf 2015
13/04/15 - 22/05/15
01/06/15 - 20/07/15

Manylion Diwrnodau HMS 2014 - 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso i wefan Ysgol Gyfun Ystalyfera! Ysgol Gyfun Gymraeg yw Ystalyfera sy’n darparu addysg o’r radd flaenaf i ddisgyblion 11 - 19 mlwydd oed yn ardal Sir Castell-nedd a Phort Talbot a De Sir Powys.

 

Rydym yn croesawu disgyblion o ardal eang iawn ac yn falch o berfformiad a chymeriad ein disgyblion, ynghyd ag ymroddiad a gweithgarwch diflino grŵp arbennig o staff addysgu ac atodol.

 

Yma ar ein gwefan cewch gipolwg a blas o gymuned unigryw'r ysgol. Gallwch gwrdd â’n Prif Ddisgyblion, gweld data perfformiad a safonau'r ysgol, mwynhau newyddion diweddaraf am ein disgyblion ynghyd â mynediad at bolisïau a gweithdrefnau’r ysgol.

 

Os ydych am gysylltu â ni, mae hynny’n rhwydd yn ogystal drwy anfon e-bost, godi’r ffôn neu wneud apwyntiad i daro draw i ymweld â ni. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Ystalyfera.

 

Yn gywir iawn ar ran yr ysgol

 

Matthew H T Evans

Pennaeth

 

Ap gwych ar gyfer adolygu gwyddoniaeth TGAU - Prifysgol Bangor

Chwiliwch am Adolygu + Bangor yn yr Apple App Store neu Google Play Store

 

 

Dau adnodd gwych ar gyfer disgyblion Ystalyfera:

Porth termau sy'n cyfieithu unrhyw derm i'r Gymraeg neu'r Saesneg! Cysill sy'n gwirio pob darn o waith a chywiro camgymeriadau!

Gallwch lawrlwytho yr adnoddau yma yn RHAD AC AM DDIM i’ch cyfrifiadur a’ch ffon symudol drwy glicio ar y logo uchod.

Llyfr y Mis

“Saith Oes Efa”

"The Fault in our Stars"

Adolygiadau - Cliciwch ar y clawr

Prif Swyddogion

Eli Flowers

Alistair O'Mahoney

Cliciwch ar ei lun i ddarllen mwy

 

 

Manylion Cysylltu

Ysgol Gyfun Ystalyfera,
Heol Glanyrafon,
Ystalyfera,
Abertawe,
SA9 2JJ.
Ffôn: 01639 842129
Ffacs: 01639 845681
E-Bost: ygystalyfera@npted.org

Llythyron Diweddaraf

Llythyr Ymgynhori / Consultation Letter
Llythyr / Letter Meningococcal Septicaemia
Cylchlythyr Ionawr 2015 / January Newsletter 2015
Gwybodaeth i Rieni Bl.8 - Gwanwyn 2015

Diogelwch ar y Wê

Think U Know

Gwasanaeth Cynghori Jigsaw